UPRAWNIENIA DO PRACY NA WYSOKOŚCI

W ramach szkoleń uprawniających do pracy na wysokości oferujemy:

Korzyści zdobycia uprawnień do pracy na wysokości

Przejście przez kurs uprawniający do pracy na wysokości gwarantuje wiele korzyści dla pracowników, a są to m.in.:

Do kogo skierowane są szkolenia uprawniające do pracy na wysokości?

Uprawnienia te przeznaczone są głównie dla osób, które pracują na wysokościach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy oraz Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 roku, praca na wysokości oznacza:pracę wykonywaną na powierzchni znajdującej się na wysokości, co najmniej jeden metr nad poziomem podłogi lub ziemi.

Szkolenia prowadzone przez naszą firmę skierowane są więc głównie do: